Tværfaglige indsatser

Familiezonen tilbyder blandt andet følgende særlige tilrettelagte tværfaglige indsatser:

  • Familiebehandling jf. §§ 11 og 52.3.3 
  • Familierådgivning og praktisk pædagogisk støtte jf. § 52.3.2 
  • Støttekontaktpersons opgaver jf. § 52.3.6 
  • Bostøtte jf. §§ 82 og 85 
  • Støtteperson til forældre med anbragte børn jf. § 54 
  • Støttet og overvåget samvær jf. § 71 
  • Familiezonen tilbyder ligeledes, at der kan tilkøbes udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. Serviceloven § 50, mens familiebehandling står på hjemme hos familien.  

Familieterapi for etniske minoriteter

Familiezonen er specialiseret i familiebehandling og familieterapi, herunder etniske minoritetsfamilier og flygtningefamilier. Familierne vi møder, kan have forskellige men komplekse problemstillinger, hvor børnene mistrives, og deres udvikling ikke er alderssvarende. Ingen familie er ens, men gennemgående mangler forældrene ofte ressourcer og evnen til at afkode de krav, der bliver stillet til dem i samfundet. Det kan være krav fra kommunen, fra SFO, børnehave og skole. Vi arbejder på at understøtte en bedre integration gennem familiebehandling.

Integration er mange ting, men vi ser, at familiens evne til at tyde samfundet bliver bedre, og at det sænker den kulturelle barriere. Det gør familierne i stand til bedre at indoptage de forhold, der er nødvendige for, at børnene kan trives, og for at børnene kan udvikle et fundament til et godt og aktivt voksenliv. I flygtningefamilier kan forældrene være præget af voldsomme traumer, der tapper dem for energi og overskud til deres børn. Det kan vise sig nødvendigt at inddrage flere faggrupper for at sikre en helhedsorienteret indsats, eks. kropsterapeuter og psykologer.

Udsatte familier mangler viden og pædagogiske redskaber

Udgangspunktet for vores familiebehandling er, at forældre grundlæggende er gode. Når forældre ikke agerer hensigtsmæssigt over for deres børn, er det fordi de mangler redskaber. Det kan være pædagogiske redskaber, viden eller evnen til at reflektere eller der mangler overskud. Som familiebehandlere bliver vi familiens ressource for en periode. Familien skal selv arbejde for deres udvikling og tage ejerskab på målet, men helt grundlæggende træder vi frem som en ressource familien kan bruge af. Vi sætter ind med faglig og kulturel viden og skaber en struktur og retning for familiens udvikling.

Hos FamilieZonen er der som regel tilknyttet to familiebehandlere i opstartsfasen. Det har vi valgt, for at sikre kontinuerligtet i forløbet. I nogle familier er det helt oplagt, at vi f.eks. bruger rollespil for at tydeliggøre dele af vores arbejde. Rollespil kan være en meget effektiv måde at illustrere pointer i familiearbejdet. Vi påtager rollen som forældre eller barn for eksempelvis at tydeliggøre en dynamik i familien. Behovet for to familiebehandlere vurderes og justeres løbende.

Samarbejdet med forældrene

Et godt samarbejde med forældrene er afgørende for udviklingen i familien.  Når samarbejdet med  FamilieZonen ikke er frivilligt, er det vigtigt, at vi møder familierne med forståelse for, at situationen er svær. Vi bruger vores interkulturelle viden til at forstå deres udfordringer. Som forældre har de gjort det så godt de kunne, med de forudsætninger de har. 

Vi oplyser familien, at vi er ansat af kommunen og er formidlere af kommunens mål for at sikre børnenes trivsel. Det betyder ikke, at familierne ikke kan oparbejde tillid eller opleve tryghed i relationen til Familiezonens konsulenter. 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.