Vores kompetencer

I Familiezonen arbejder vi alle ud fra værdier som Respekt, Anerkendelse, Ærlighed og Åbenhed. Vores kompetencer ligger i, at vi skal  opnå sundere og stærkere familier i bæredygtig udvikling. Hos Familiezonen får du et tværfagligt team med specialviden om sociale og kulturelle problemstillinger, herunder æresrelaterede konflikter, kultursammenstød, unges idenditetskriser, fysiske og psykiske sygdomme i familie mv.  

Familiezonens konsulenter har alsidig erfaring og viden. Vores konsulenter er en blandet faggruppe med forskellige uddannelsesmæssige baggrund og besidder også forskellige kulturelle- og sproglige kompetencer.

Familiezonens alsidige konsulentgruppe skaber muligheden for at møde familierne ud fra  deres sprog og kultur. Familiezonens erfaring er, at familierne grundlæggende oplever sig mødt og forstået i forhold til deres baggrund, hvilket gør, at vi bedre kan vejlede familierne  i at navigere i en dansk kontekst. 

I det øjeblik vi bliver en del af familiens hverdag, starter vores rolle som brobygger mellem familien og kommunen. Vores erfaring med samarbejdet mellem kommuner og familier er, at det ofte er problematisk. Kommunen kan have problemer med at aflæse familiens adfærd på grund af kulturelle barrierer, og familierne mangler tillid til kommunerne. Den kombination kan gøre det svært at opnå en god dialog. Det er kommunikationsbrister vi ikke møder så få af, så brobygning mellem familie og kommune er et vigtigt element i vores arbejde.

Godt samarbejde sker – når vi forstår

Når vi gennemgår kommunens mål og sætter dem ind i en forståelsesramme familie kan forholde sig til, kan det bringe samarbejdet og relationen til kommunen op på et nyt niveau. Det kan gøre forskellen mellem om familien tager imod den hjælpe de bliver tilbudt eller ej. I familiens hjem kan vi skrue ned for presset, så vi kan arbejde med at forståeliggøre kommunen intentioner. Den indsats kan gøre det nemmere at navigere i forløbet. Både for familie og sagsbehandler. Kommuner kan også have stor gavn af, at vi som familiebehandlere kan oversætte familiens adfærd og hensigter.

Skoler og institutioner i samarbejde med minoritetsfamilier

Hvis en families kontakt til skoler og institutioner er mangelfuld, skal man i første omgang afstå fra fristelsen til at tolke på forælderens adfærd. Det manglende fremmøde eller manglende engagement fra forældrenes side, kan skyldes, at forældrene ikke forstår deres rolle eller de krav der stilles til dem. Gør forældrene ikke, hvad der forventes af dem, kan det bunde i både usikkerhed og i, at forældre ikke har overblik over, hvad de kan forvente af institutionerne. Eller omvendt, hvad institutionerne forventer af dem.

Noget enkelt som den danske aftale-kultur, kan være fremmed for etniske minoritetsfamilier. Skal man aflevere sit barn senest kl. 9:00, så er det altså senest kl. 9:00 – og ikke når familien, synes det passer. Når forældrene har svært ved at navigere i de krav der bliver stillet til dem, kan det ramme børnene.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.