FamilieZonens specialistgruppe består af kompetente fagpersoner med en dybtgående forståelse for komplekse sociale spørgsmål, udfordringer og potentielle løsninger, der ses fra forskellige perspektiver. I vores arbejde lægger vi vægt på en helhedsorienteret tilgang, som vores specialistgruppe aktivt bidrager til. Desuden spiller vores specialister en afgørende rolle i udviklingen, evalueringen og implementeringen af forandringer, der sigter mod at fremme positiv udvikling inden for vores indsatser. Vi er forpligtede til at levere den højeste kvalitet af specialiseret rådgivning og ekspertise, der adresserer de mest presserende sociale udfordringer og forbedrer livet for de mennesker, vi betjener.

Louis Hermansen

Jeg har en uddannelse som socionom fra  RUC, suppleret med følgende efteruddannelser: familieterapeutisk efteruddannelse, voksenpædagogisk grundkursus, Lederuddannelse og projektlederuddannelse Prince 2.

Min erhvervserfaring har jeg fra henholdsvis børne- ungeområdet, psykiatri- og misbrugsområdet, beskæftigelses- og pensionsområdet samt offentlig administration.

Jeg har især fungeret som leder gennem de seneste mange år, men også som udviklingskonsulent i forhold til organisationsforandringer.

Drivkraften har altid været at skabe resultater sammen med andre og for andre.

Mit hovedfokus har altid været, uanset om jeg har arbejdet som leder eller med borgere/ familier at finde det sted, hvor tingene kan lade sig gøre, og hvor vi kan flytte noget som ellers har været fastlåst.

Faisal Saleem

Jeg er uddannet psykolog fra London med en kandidatgrad i Tværkulturel Psykologi. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening samt autoriseret ved Dansk Psykolognævn.

Jeg har lang erfaring inden for børne- og familieområdet med
behandling af forskellige problematikker, fx relationelle udfordringer
blandt par, søskende, livskriser mm. Endvidere har jeg specialviden
inden for tværkulturelle temaer så som: Identitetsdannelse,
opdragelse, familieforandringer og tilpasningsstrategier, når forældre
og især børn lever i flere kulturer.

Jeg har en bred viden og erfaring omkring anvendelse af terapeutiske
metoder. Jeg har en mangfoldig tilgang, hvor jeg tager afsæt i
forskellige metoder fx Kognitiv Adfærdsterapi eller Systemisk-og
Narrativ terapi. Dog skal det understreges, at jeg tager udgangspunkt
i familiers egne ressourcer, og hjælper dem til at reflektere og
arbejde med at opnå ønskede mål.

Cindie Rydland

Jeg er uddannet pædagog, suppleret med uddannelsen til Marte Meo terapeut og Marte Meo supervisor. Jeg arbejder primært som skolekonsulent, hvor jeg hjælper undervisere og pædagoger med at styrke deres relationskompetencer og klasseledelseskompetencer.

Sideløbende med dette vejleder jeg familier i de hverdagsudfordringer, der kan være og har særligt også erfaring med familier med børn der har fået diagnosen ADHD eller autisme.

Jeg udbyder uddannelse og grundkursus i Marte Meo metoden og afholder løbende oplæg om Marte Meo i institutioner.

Jeg sidder i Marte Meo foreningens bestyrelse og udgiver podcasten “Vild vigtig skole”.

IMG_0352
Bente Dieckmann

Jeg er uddannet som Can. San., Master i Voksenuddannelse, coach og sygeplejerske. Jeg har mangeårig ledelseserfaring fra det regionale og kommunale sundhedsområde, herunder forebyggelse/sundhedsfremme samt mentalsundhed. Derudover har jeg kendskab og erfaring fra kommunalpolitik, NGO – og bestyrelsesarbejde.

IMG_0351 (002)
Gülsüm Kilic

Jeg er Aut. Ergoterapeut med bachelor i psykologi og kandidat i sundhedsfremme. Jeg foretager ergoterapeutisk behandling, rådgivning og supervision til forældre samt fagpersoner i institutioner og kommuner til daglig. Min behandlingsmålgruppe er hovedsageligt børn og unge med specielle behov samt voksne med særlig sensitivitet.

Områder jeg arbejder med:
– Spiseforstyrrelser, kræsenhed og selektiv spisning.
– Sanseudfordringer der har et udfald i uhensigtsmæssigt adfærdsreaktioner ved lyd, berøring mm.
– Motorisk træning og vedligeholdelsestræning for at opnå milepæl ved forsinket udvikling.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.