Mentorforløb

Mentorforløb

Vi tilbyder borgere særlig tilrettelagte mestrings- og udviklingsforløb med det formål at hjælpe dem til en meningsfuld hverdag og for nogles vedkommende for at styrke deres position på arbejdsmarkedet. I forløbene har vi fokus på at støtte borgerne i retning af øget livskvalitet, personlig udvikling samt motivation for et selvstændigt og værdigt liv. 

Vores mentorindsats er rettet mod alle målgrupper omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Vores medarbejdere besidder socialfaglig ekspertise med en dybdegående indsigt og forståelse for de komplekse udfordringer, som borgerne står overfor. Denne faglige viden og indsigt er grundlaget for vores evne til at yde kvalificeret støtte og hjælp til borgerne. Vi arbejder desuden helhedsorienteret og har derfor altid fokus på at identificere og aktivere ressourcerne i borgernes netværk. Vores mål er at styrke borgerne til at overvinde barrierer, opnå en højere grad af selvtillid og kompetence samt indtage en værdig plads på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed.

Vores bostøtte er rettet mod borgere med betydelig nedsat funktionsevne, hvor behovet for socialpædagogisk støtte er afgørende for at opnå en selvstændig og meningsfuld hverdag. Vi har et dedikeret team af socialpædagoger og støttepersonale, som er trænet til at tilbyde støtte og vejledning til borgerne. Vi arbejder tæt sammen med både det professionelle og det private netværk omkring borgeren for at sikre en koordineret indsats, der adresserer alle aspekter af borgerens livssituation. Gennem vores indsats hjælper vi borgerne med at opbygge vigtige mestringsfærdigheder, der er afgørende for deres trivsel og uafhængighed. Vores mål er at gå ud over blot midlertidig støtte og i stedet at hjælpe borgerne med at udvikle livsvarige færdigheder, der vil gavne dem på lang sigt.

Forløbene indeholder blandt andet: 

  • Indledende samtaler med borger/forældre enkeltvis om deres ressourcer og barrierer, som der skal arbejdes ud fra.
  • Generel introduktion til kommunen og det danske system.
  • Bevidstliggørelse af egne ressourcer, energi og overskud.
  • Støtte op om tilknytningen til arbejdsmarkedet.
  • Styrke deltagelse i lokal samfundet. 
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.