Gruppeforløb

Gruppeforløb

Tilbud om Gruppeforløb for borgere, der er  omfattet af socialpædagogisk støtte  eller til forældre med fokus på styrkelse af integration, faglig- og social trivsel. 

Gruppeforløbet kan blandt andet bevilges efter sel. §§ 11, 52, 82 og 85.

Rammen for forløbet: 

  • Forløbet har en varighed på mellem 6 – 10 gange.
  • Deltagelse tre timer pr. uge, på fastlagte dage tilpasset deltagernes hverdag.
  • Grundig introduktion til forløbets indhold.
  • Der fremsendes efter endt forløb en kortere opsamlende status til sagsbehandler på hver enkelt borger/familie.

Gruppeforløb indeholder: 

  • Indledende samtaler med borger/forældrene enkeltvis om deres ressourcer og barrierer som der skal arbejdes ud fra.
  • Generel introduktion til kommunen og det danske system, og en introduktion til hvilken form for støtte der kan søges om til en forældre/familie.
  • Identitets opbygning som en ressource for den enkelte: hvem er jeg, hvad kan jeg og hvad vil jeg gerne opnå med ”mit liv”.
  • Tilknytningen til arbejdsmarkedet for at opnå bedre social- og økonomisk kapital. Hvad skal der til for at kunne være selvforsørgende.
  • Forskellige øvelser og opgaver stilles undervejs ind i forløbet med den enkelte borger/forældre.

Skræddersyede grupper og forløb 

Familiezonen har stort fokus på, at gruppen af borgeren/forældrene, sammensættes ud fra borgerens/forældrenes sprog, så de får skabt et netværk blandt hinanden og kan oparbejde et socialt netværk. I samarbejde med den enkelte borger/forældre og sagsbehandler opstiller vi klare mål for hvert enkelt forløb. En session á to-tre timer hver uge kan være en fin rytme. Udover sessionerne vil ekskursioner med særlige dannelsesmål også være en del af forløbet.

 

Helhedsorienteret tilgang

Gruppeforløbene er bygget op omkring en helhedsorienteret tilgang, hvor vi vægter både faglig og personlig udvikling. Familiezonen har i gruppeforløbet fokus på at sikre et godt samarbejde med borgerne/forældrene og værner om deres integritet. Desuden har Familiezonens konsulenter fokus på at skabe kontakt til frivilligorganisationer, foreningsliv, religiøse fællesskaber, naboer og andre, der kan være med til at hjælpe forældrene/familien til en god integration og trivsel i Danmark.

Identitet

At balancere mellem to kulturer kan for nogle borgere/familier være meget vanskeligt. I etniske familier med flygtningebaggrund kan eksilstress, socioøkonomisk stress og traumer forstyrre deres hverdagskompetencer. Dette kan stå betydelig i vejen for deres udvikling, hvor de kan opleve stor forvirring i deres egen identitet.

Integrationen går begge veje, og vores konsulenter har fokus på at oversætte danske normer og krav for forældrene samt oversætte familiens livssituation sammen med dem. I den proces bidrager Familiezonen til at bryde eventuelle barrierer, mønstre og kulturelle tabuer i eller omkring borgeren/familien.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.